cia. Sargantana

[cos + espai] + tecnologia

menu

cat /eng

Recerca

Bases i decàleg_iam system_la cuina_transborders

Bases

L’art és el vehicle per canviar la visió de la societat a través de qüestions profundes que inclouen el nostre dia a dia.

L’art pot canviar el temps i l’espai per permetre que el públic trobi les respostes a les qüestions profundes difícilment assolibles en el nostre dia a dia.

Com a creadors, busquem el camí per esdevenir una connexió de l’audiència amb ells mateixos.

Hem de descobrir el camí que porti al públic cap a les seves pròpies respostes.

Aquest és un desenvolupament interior com a éssers humans, però també com a creadors. Hem de redefinir el llenguatge.

Aquesta recerca ens permetrà crear una experiència que, sortosament, permetrà al públic connectar amb ells mateixos i trobar una resposta.

Aquest diàleg sincer i real que volem establir és un objectiu eteri que necessita unes eines específiques, implicació i, per què no, una dosi de sort per aconseguir-lo. La sort no és a les nostres mans, de manera que ens centrem en desenvolupar aquestes eines que créixer com a creadors i performers. 

Decàleg

Tot el treball s’emmarca sota les idees del nostre decàleg:

  1. Un creador ha de tenir compromís.
  2. Un creador necessita coratge i honestedat durant totes les fases del seu treball.
  3. Aquest ha de desenvolupar la seva imaginació, estimulant-la i treballant-la diàriament.
  4. El coneixement obre la porta a la imaginació i marca els límits i les regles del joc en relació a cada procés de treball.
  5. Un creador necessita un cos i un esperit entrenat i preparat per les possibilitats de la imaginació. El cos i l’esperit no han d’esdevenir un obstacle, sinó un vehicle.
  6. El treball de l’actor està connectat amb el seu estat present, i ha de servir per millorar el seu autoconeixement i el coneixement del que l’envolta. A l’escenari, aquest coneixement li ha de permetre transcendir, esdevenir un canal físic pel públic amb ells mateixos a través de la vida en escena. 
  7. L’objectiu final d’un actor-creador és esdevenir un canal físic, que significa encarnar el que és necessari a cada moment de l’actuació. Si és un treball realista, per exemple, serà necessari crear una mostra de comportament a través de la vida física, psicològica, emocional i verbal.
  8. El coneixement profund ve de les entranyes. La vida no pot ser transmesa de cap altra manera.
  9. Els impulsos, els instints i la gestió d’aquests constitueixen la vida. Un actor pot viure només a través de l’acció.
  10. El món canvia, i l’art canvia amb ell. El públic canvia. Existeixen imatges universals, però hi ha percepcions i valors fortament lligats a les cultures. Només a través d’aquestes imatges i les percepcions culturals podem trobar els valors universals.