cia. Sargantana

[cos + espai] + tecnologia

menu

cat /eng

productions

SocCos_Silent_Scenes of an exodus_Li/ea/ving act I_La Plana_Pel corrent del temps_Ball d’hivern_Stan&Owsky_Fragndismut, la història d’un Nadal_Pol (o les campanes)

Lab creations

De quan tot filava quan filava_No country for old myth

Pel corrent del temps

2013 Capital cultural de Catalunya opening.

“Standing in the present, with the memory in the past and the gaze fixed on the future.”